ikona wczytywania strony

Znajdź pomoc w Luboniu

Ikonka symbolizująca artykuł

Ciesz się życiem bez nałogów – znajdź pomoc w Luboniu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – UM Luboń
Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, tel. 61 813 00 11 w.11 e-mail: office@lubon.pl

Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie – ul. Sobieskiego 65.

 

Poniedziałek 

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek - przyjmuje pomiędzy 14.00 a 19.00.

Dyżur psychoterapeuty

Dominika Kolasińska -  9.00 do 15.00. Zapisy pod nr telefonu 663 504 894

Magister psychologii (UAM), certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Od lat prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, grupy terapeutyczne i rozwojowe. Swoje doświadczenie w tym obszarze zdobywała pracując jako stażysta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Staż kliniczny odbywała także w szpitalu psychiatrycznym im. Paula Giraud w Villejuif we Francji. Przez cztery lata pracowała  jako terapeuta w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień Stowarzyszenia Monar. W pracy łączy teorię Gestalt, Analizę Transakcyjną, Somatic Experiencing oraz nowoczesną wiedzę z obszaru medycyny psychosomatycznej i psychodermatologii.  Od 2008 roku współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie nadzoruje merytorycznie studia podyplomowe „Psychologia Społeczna w Praktyce” oraz „Psychologia Uzależnień”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty i wykłady z obszaru komunikacji, analizy transakcyjnej, psychologii zdrowia, psychosomatyki, radzenia sobie ze stresem i psychodietetyki. Od 2022 roku uczestniczy w trzyletnim kursie certyfikującym Somatic Experiencing (Terapia Traumy) organizowanym przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

Wtorek

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek - we wtorek przyjmuje pomiędzy 13.00 a 16.00.

Dyżur psychoterapeuty uzależnień w zakresie alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy

Jacek Urbaniak –  przyjmuje we wtorki w godzinach od 16.00 do 21.00. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiele lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika oddziału uzależnień.

 

Środa

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek – w środy przyjmuje pomiędzy 13.00 a 16.00

Pedagog – terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i  pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

Dyżur psychoterapeuty uzależnień w zakresie alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy 

Jacek Urbaniak –  przyjmuje w I i III środę miesiąca godzinach od 16.00 do 21.00. W tym czasie realoizopwany jest program korekcyjno - edukacyjny dla kobiet doznających przemocy. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiele lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika oddziału uzależnień.

Dyżur certyfikowanego psychoterapeuty uzależnień

Marcin Bąk – przyjmuje w godzinach 11.00 – 19.00

Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi, osobowości oraz doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych. Pomagam osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz DDA; wychowanym w rodzinach, których dotknął problem uzależnienia któregoś z jej członków. Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz dwuletnie Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków prowadzone przez Instytut Edukacji i Terapii w Krakowie. Ukończyłem również Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Czwartek

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek – w czwartki przyjmuje w godzinach 12.00 a 17.00.

Pedagog – terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i  pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

Dyżur certyfikowanego psychoterapeuty uzależnień

Marcin Bąk – w czwartki przyjmuje w godzinach 11.00 – 19.00

Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi, osobowości oraz doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych. Pomagam osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz DDA; wychowanym w rodzinach, których dotknął problem uzależnienia któregoś z jej członków. Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz dwuletnie Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków prowadzone przez Instytut Edukacji i Terapii w Krakowie. Ukończyłem również Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Dyżur psychoterapeuty

Dominika Kolasińska -  9.00 do 17.00. Zapisy pod nr telefonu 663 504 894

Magister psychologii (UAM), certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Od lat prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, grupy terapeutyczne i rozwojowe. Swoje doświadczenie w tym obszarze zdobywała pracując jako stażysta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Staż kliniczny odbywała także w szpitalu psychiatrycznym im. Paula Giraud w Villejuif we Francji. Przez cztery lata pracowała  jako terapeuta w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień Stowarzyszenia Monar. W pracy łączy teorię Gestalt, Analizę Transakcyjną, Somatic Experiencing oraz nowoczesną wiedzę z obszaru medycyny psychosomatycznej i psychodermatologii.  Od 2008 roku współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie nadzoruje merytorycznie studia podyplomowe „Psychologia Społeczna w Praktyce” oraz „Psychologia Uzależnień”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty i wykłady z obszaru komunikacji, analizy transakcyjnej, psychologii zdrowia, psychosomatyki, radzenia sobie ze stresem i psychodietetyki. Od 2022 roku uczestniczy w trzyletnim kursie certyfikującym Somatic Experiencing (Terapia Traumy) organizowanym przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

Piątek

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek – w  piątki przyjmuje pomiędzy 12.00 a 16.00.

Pedagog – terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i  pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

Sobota

W Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie – ul. Sobieskiego 65,  realizowany jest PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA MĘŻCZYZN STOSUJĄCYCH PRZEMOC „SIŁACZ” - zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 do 12, zapisy bezpośrednio u prowadzących grupę: Małgorzata Szajek tel. 663 504 894  lub Jacka Urbaniaka tel.  501-190-920.

Warsztaty o charakterze edukacyjno - terapeutycznym z elementamio socjoterapeutycznymi : od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30 do 18.30 w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie – ul. Sobieskiego 65,   odbywają się warsztaty o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla dzieci. Kwalifikacja dzieci na warsztaty odbywa się za pośrednictwem pedagogów i psychologów szkolnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – UM Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, tel. 61 813 00 11 w. 11 e-mail: office@lubon.pl . Komisja pracuje w składzie: Katarzyna Andrzejczak, Łukasz Kołcz, Rafał Marek - przewodniczący, Sławomir Grzesiak, Małgorzata Szajek, Romualda Suchowiak – sekretarz,  Michał Szwacki, Karolina Wilczyńska – Kąkol.

Komisja jest podzielona na dwa zespoły problemowe:

- zespół motywujący w składzie Małgorzata Szajek, Katarzyna Andrzejczak, Romualda Suchowiak, Rafał Marek

- zespół kontrolny w składzie Karolina Wilczyńska – Kąkol, Michał Szwacki, Łukasz Kołcz, Sławomir Grzesiak

W ramach kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia w Luboniu usługi świadczy:

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia  oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego. Poradnie funkcjonują  w ramach kontraktu z NFZ Adres poradni to: ul. Kościuszki 53, Luboń,  tel. 61 813 09 33.

Lubońskie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Grupa AA „Avanti” – ul. Sobieskiego 97 (budynek Ośrodka Kultury) – środa, od godz. 18.00

Grupa AA „Do przodu” – salka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP pl. E. Bojanowskiego 6 – piątek, od godz. 18.00

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBONIU PRZY UL. ŹRÓDLANEJ 1 – TEL. 61 8-105-085 UDZIELA POMOCY W ZAKRESIE:

–        świadczenia finansowe z pomocy społecznej, realizacja programu dożywiania – bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach (dla rodzin spełniających kryteria finansowe),

–        świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, wychowawcze, „Dobry start”,

–        świadczenia z zakresu pracy socjalnej, wsparcie asystenta rodziny,

–        pomoc dla Seniorów w ramach usług opiekuńczych w świadczonych w miejscu zamieszkania,

–        pomoc dla mieszkańców w formie dodatku mieszkaniowego i elektrycznego,

–        pomoc psychologiczna

 

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jeśli posiadamy podejrzenie i informację o kimś kto doświadcza przemocy ze strony swoich bliskich lub sama osoba doświadcza przemocy należy taką sytuację zgłosić do MOPS w Luboniu przy ul. Źródlanej 1 tel. 61 8-105-085 lub do Komisariatu Policji w Luboniu przy ul. Powstańców Wlkp. 42 tel. 61 8-414-900.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Justyna Juskowiak poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15, siedziba MOPS Luboń, ul. Źródlana 1 tel. 61-8-105-085 lub 695-055-481.

Z ramienia Komisariatu Policji w Luboniu w procedurę Niebieskiej Karty zaangażowani są dzielnicowi (informacji o tym jaki dzielnicowy zajmuje się Państwa ulicą uzyskacie dzwoniąc do dyżurnego KP Luboń tel. 61 8 414-900 lub korzystając z aplikacji Moja Komenda):

Komisariat Policji w Luboniu ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 47 77 149 00

Straż Miejska w Luboniu ul. Dworcowa 1 tel. 61 813 19 86

Luboński Telefon Zaufania  – przeciwdziałanie przemocy i profilaktyka uzależnień   tel. 665 – 520 – 920  czynny we wtorki godz.  19.00 – 20.00

Link do Urzędu Miasta Luboń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 w.11

Polityka prywatnościDeklaracja dostępności