ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla osób z syndromem DDA

2022-11-21

Szanowni Państwo, 

informujemy, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu uruchamia grupę wsparcia dla osób z syndromem DDA. Spotkania rozpoczną się w styczniu 2023r. i będą odbywały się w czwartki w godzinach 17:00-19:00 w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie (ul. Sobieskiego 65).

Grupa ma na celu podniesienie poczucia własnej wartości u uczestników, stworzenie okazji do przyjrzenia się relacjom oraz do nauki ich konstruktywnego budowania. Uczestnicy pracować będą również nad budowaniem zaufania do siebie oraz do innych im bliskich ludzi, a także nad konstruktywnym rozpoznawaniem własnych emocji i radzeniem sobie z nimi. Każdy z członków może również pracować nad indywidualnym celem terapii. Grupa skierowana jest osobom dorosłym. Prowadzącym spotkania będzie p. Marek Goworek  - wykładowca akademicki, specjalista psychologii uzależnień, psychoterapeuta behawioralno -poznawczy, kierownik oddziału dla osób dorosłych uzależnionych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szajek pod numerem telefonu: 663 504 894

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga !!! Zmiana adresu !!!

2022-11-03

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia  07.11. 2022 (poniedziałek ) wszystkie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym grupy wsparcia oraz dyżury Specjalistów zostają przeniesione z Centrum Profilaktyki ul. Poniatowskiego 20 do Centrum Pomocy i Wsparcia Rodziny Luboń  ul. Sobieskiego 65 (budynek dawnego przedszkola).

Godzina dyżurów oraz telefony kontaktowe do terapeutów pozostają bez zmian.

 

                                                                                     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa socjoterapeutyczna dla Młodzieży

2022-10-13

Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym na cotygodniowe spotkania grupy socjoterapeutycznej. Zajęcia odbywają się w czwartki w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Sikorskiego 3 w godzinach 18:00-20:00.

Cele i zadania grupy to:

- nauka społecznych umiejętności,

- naśladowanie dobrych wzorców zachowań,

- odreagowanie stresów związanych z dylematami okresu dojrzewania,

- możliwość dzielenia się przeżywaniem,

- omówienie własnych uczuć i emocji,

- doświadczenie poczucia wspólnoty i podobieństwa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa dla Kobiet

2022-10-13

Zapraszamy na spotkania wstępnej grupy psychoedukacyjnej dla kobiet z doświadczeniem przemocy lub zmagających się z problemem współuzależnienia; pochodzących z rodzin, w których występował problem uzależnienia lub przemocy. Spotkania grupowe będą się odbywały w czwartki w godzinach 15:50 - 16:50 w Lubońskim Centrum Profilaktyki przy ulicy Poniatowskiego. 

Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy lub doświadczały jej w przeszłości.

Zapraszamy osoby, które chcą:

- zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach,

- dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich,

- uzyskać wsparcie,

- poznać inne kobiety z podobnymi doświadczeniami, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

Ikonka symbolizująca artykuł

VII Konferencja RODZIC I NAUCZYCIEL PARTNEREM W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA

2022-10-13

VII  Konferencja RODZIC I NAUCZYCIEL PARTNEREM W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA

18 października  2022 r. godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców i nauczycieli

hol Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu ul. Kołłątaja 1

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych?

Szanowni Państwo,

Doceniając Państwa wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie lubońskiej oświaty, po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie, które stanowi formę podziękowania dla rodziców i nauczycieli za codzienną pracę na rzecz lubońskich placówek oświatowych. Co roku poruszamy na nim ważne problemy z zakresu wychowania oraz profilaktyki dzieci i młodzieży.

W tym roku tematem przewodnim będą sytuacje kryzysowe. Stres pojawia się w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak radzić sobie z sytuacją kryzysową? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych? Tego dowiemy się w trakcie spotkania z naszym gościem dr Moniką Baryłą -Matejczuk.

Prelegentka przybliży m.in. etapy kryzysu i jego znaczenie dla funkcjonowania dziecka, przekaże jakie są objawy traumy u dzieci i nastolatków. Zapozna słuchaczy ze sposobami pracy z typowymi sytuacjami problemowymi w których potencjalnie znajduje się dziecko czy nastolatek. Opowie jak dorośli powinni dbać o siebie, aby być wsparciem dla dzieci. Opowie o wadze budowania relacji pomiędzy rodzicem, nauczycielem i dzieckiem. Spotkanie odbędzie się wg. następującego programu:

18.00 – Słowem wstępu, czyli podziękowania dla nauczycieli i rodziców – burmistrz Małgorzata Machalska.

18.15 – 19.30 - Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych? – dr Monika Baryła Matejczuk.

19.30 –  Poczęstunek.

Serdecznie Państwa zapraszam

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Udział w spotkaniu wymaga potwierdzenia udziału do dn. 17 października br. w sekretariatach poszczególnych placówek oświatowych.

Naszym gościem będzie:

Dr Monika Baryła-Matejczuk – jest psychologiem, pracuje w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest absolwentką kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (1 poziom), psychoedukatorem, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. W pracy koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, stara się zrozumieć i wesprzeć w realizacji zamierzeń i planów. Jest przekonana, że wsparcie psychologiczne pomaga osiągać cele stawiane w różnych obszarach, daje warunki, by człowiek mógł realizować swój potencjał i wieść satysfakcjonujące życie. Zawodowe zainteresowania to m.in. psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli wysokiej wrażliwości. Aktualnie przygotowuje polską adaptację Highly Sensitive Person Scale – Skali do badania wrażliwości. Realizuje i jest autorką koncepcji międzynarodowego projektu E-MOTION. Potential of highlysensitivity (https://highlysensitive.eu). Była członkiem zespołu Prof. dr hab. Zbigniewa Gasia, który współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy opracowywaniu standardów nowego wzorca programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświatowych.

Plakat informacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Dla dzieci z Ukrainy

2022-08-12

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu od 12.03. odbywały się zajęcia dla Dzieci z Ukrainy, które przebywają w Luboniu. 

Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu:

 • w środy od 15:15 integracja i wspólna zabawa Dzieci z Polski i z Ukrainy;
 • w soboty w godzinach 12:00 - 15:00 zajęcia wyłącznie dla Dzieci z Ukrainy.

W ramach sobotnich zajęć zapewnialiśmy prowadzenie przez wykwalifikowanych opiekunów, możliwość konsultacji psychologicznej w języku ukraińskim, a także wsparcie tłumacza. Zajęcia w każdym tygodniu przybierały inną formę. 

Czytaj całość artykułu "Dla dzieci z Ukrainy "

Dla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z Ukrainy
Ikonka symbolizująca artykuł

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH GMINA LUBOŃ

2022-02-16

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną diagnoza zagrożeń społecznych w naszym mieście. 

Załączniki:

 1. DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH GMINA LUBOŃ (plik pdf 2716KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Półkolonie zimowe

2022-02-03

W okresie ferii dzieci ze szkół podstawowych w Luboniu uczestniczą w zorganizowanych przez Urząd Miasta Luboń zajęciach. Pierwszy tydzień grupa kilkanaściorga dzieci rozpoczęła  na sali zabaw Acapulco. Zjeżdżalnie, basen z kulkami i trampoliny zdecydowanie okazały się dobrym pomysłem na uwolnienie pozytywnej energii.

Czytaj całość artykułu "Półkolonie zimowe"

Półkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Żegnaj 2021, witaj 2022

2022-01-12

W ubiegłym roku, w Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu, prowadzone były warsztaty profilaktyczne dla dzieci. Całość została sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zajęcia dla 10-15 dzieci odbywały się 5 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Każdego dnia uczestnicy mieli możliwość nauki i przygotowania prac domowych pod okiem opiekunów. Do tego dzieci otrzymywały posiłek, a podczas samych warsztatów - indywidualnie przygotowywanych na potrzeby tej grupy - nabywały wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych aktywności. Warto wymienić m. in.:
- warsztaty decoupage;
- warsztaty robienia zapachowych świec;
- warsztaty własnoręcznie robionych mydełek;
- warsztaty kulinarne
- warsztaty florystyczne
- letni obóz żeglarski
- wyjścia jednodniowe: np. kino, sala zabaw, studio 44

Dzieci własnoręcznie przygotowywały okazjonalne dekoracje sali, a także np. własne maski karnawałowe. Dużą uwagę wzbudził też własnej roboty kalendarz adwentowy, oraz wieńce adwentowe.
Podczas zajęć uczestnicy posadzili swoje fasolki i obserwowali ich wzrost ucząc się jednocześnie systematyczności w opiece i odpowiedzialności.
Nie zabrakło też czasu na zabawę, puszczenie baniek mydlanych, budowanie relacji przez tworzenie nawzajem swoich portretów i wspólne świętowanie Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy oraz urodzin.

Załączniki:

 1. Galeria zdjęć (plik pdf 37031KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty terapeutyczne: „Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu'

2022-01-10

W dniu 04.12.2021 w Centrum Organizacji  Pozarządowych w Luboniu odbyły się warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych . Tematem zajęć było „Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu''.

Organizatorem warsztatów była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu a prowadzącym Specjalista Psychoterapii Uzależnień Jacek Urbaniak. W warsztatach wzięło udział dwanaście osób. Uczestnicy poznawali Neurobiologiczne mechanizmy oraz przyczyny powstawania nawrotów.

Pracowali nad identyfikacją bodźców wysokiego ryzyka oraz rozwijali behawioralne strategie radzenia sobie z rozpoznanym  u siebie nawrotem.

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty dla dzieci

2022-01-10

W poniedziałek 06. Grudnia zorganizowaliśmy w Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu zajęcia florystyczne dla dzieci. Uczestnicy, którzy na co dzień biorą udział w warsztatach profilaktycznych, z okazji Mikołajek zostali zaproszeni do wspólnego przygotowania wieńców adwentowych. Każdą z prac dzieci mogły zabrać do domu i podarować najbliższym – co sprawiło im dużą radość.

Warsztaty poprowadziła p. Joanna Pranke – Mistrz Florystyki, której serdecznie dziękujemy za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. 

Wszyscy stworzyli swoje własne, indywidualne wieńce, a w grupie odkryto liczne talenty florystyczne. Proces twórczy doglądała bacznym okiem Z-ca Burmistrza Miasta Luboń p. Dorota Franek, która inspirowała dzieci cennymi wskazówkami dekoracyjnymi. 

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały od św. Mikołaja drobne upominki przygotowane dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Warsztaty dla dzieciWarsztaty dla dzieci
Ikonka symbolizująca artykuł

UZALEŻNIENIA - ICH DESTRUKCYJNY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE

2021-11-29

Szanowni Państwo,

dnia 7 grudnia 2021 roku o godzinie 17.30, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu zaprasza do Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu przy ulicy Sikorskiego 3 na spotkanie dotyczące bardzo ważnego i jednocześnie trudnego tematu:

UZALEŻNIENIA - ICH DESTRUKCYJNY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE

Specjaliści przedstawią nie tylko sam problem, ale również pokażą możliwości pomocy, także prawnej. Będziemy mówili o groźbie zadłużenia jako jednej ze szkód wynikających z uzależnienia. Odpowiemy na państwa pytania i wątpliwości.

CWiPR 1CWiPR 2CWiPR 3CWiPR 4CWiPR 5CWiPR 6CWiPR 7CWiPR 8CWiPR 10CWiPR 11

Załączniki:

 1. UZALEŻNIENIA - ICH DESTRUKCYJNY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE - ZAPROSZENIE (plik pdf 171KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

O profilaktyce i uzależnieniach w Luboniu

2021-11-29

W Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Konferencja odbyła 27 października. Wśród uczestników byli pedagodzy i psycholodzy lubońskich szkół, pracownicy socjalni i asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Szkolenie poprowadził Marek Goworek. Pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.  Od ponad 10 lat zajmuje się profilaktyką osób zagrożonych społecznie, współpracując w tym obszarze min. Z gminami na terenie Wielkopolski, uczniami, sądami, kuratorami oraz nauczycielami. Od 8 lat jest kierownikiem ds. merytorycznych ośrodka terapii uzależnień w Wielkopolsce, gdzie odpowiada za program placówki oraz nadzór kadry terapeutycznej. Prowadzący przedstawił zgromadzonym nowe tendencje w zakresie zażywania środków psychoaktywnych oraz sposoby zapobiegania i redukcji szkód.

Zdjęcie z konferencjiZdjęcie z konferencji
Ikonka symbolizująca artykuł

Przemoc. Możesz to przerwać!

2021-07-15

Pandemia COVID-19 to niestety czas zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała dwa filmy informacyjne: 

1. Pogotowie ,,Niebieska Linia'' - spot 

https://www.youtube.com/watch?v=wMfQI-IZ-FY

2. Pogotowie ,,Niebieska Linia'' - oferta

https://www.youtube.com/watch?v=QHxGkn78m5g

Przemoc. Możesz to przerwać
Ikonka symbolizująca artykuł

KOLONIE DLA DZIECI W CICHOWIE

2021-07-15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała pobyt 20 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Luboń na koloniach w Cichowie. Turnus odbywał się od 3 do 10 lipca. Obok wspaniałej zabawy na kajakach, żaglówkach, paintballu, ściance wspinaczkowej ,czy grach i zabawach sportowych, uczestnicy mieli okazję brać udział w zajęciach terapeutycznych.

Bloki tematyczne prowadziła p. Julia Paszkiewicz – psycholog, a obejmowały:

 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji
 • Rozwijanie asertywności i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabszych stron
 • Nauka pełnienia określonych ról społecznych
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Rozwiązywanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Kolonie dla dzieci w Cichowie
Ikonka symbolizująca artykuł

WARSZTATY DLA KOBIET

2021-07-15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała udział terapeuty w trwających w dniach 25-27 czerwca warsztatach dla grupy kobiet z naszego miasta. Prowadził je znany i ceniony specjalista p. Marek Goworek. Warsztaty odbyły się w Cichowie, a ich tematem były:  

 • Rozwój osobisty;
 • Poczucie bezpieczeństwa swojego i innych;
 • Jak wyjść z błędnego koła;
 • Zmiana etapu życia;
 • Formy przemocy.

Jak wskazują same uczestniczki, praca ze specjalistą potrzebna jest do odnalezienia swoich wartości i wiary, że można inaczej, lepiej i bezpieczniej żyć.

Warsztaty dla Kobiet
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia warsztatowo – wyjazdowe dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych

2020-08-05

Zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia warsztatowo-wyjazdowe organizowane przez GKRPA. Warsztaty będą odbywały się w dniach od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r. od godziny 10.00 do 14.00. W programie m.in. wycieczka statkiem po jeziorze Kórnickim, przejazd drezynami, kolejką parkową „Maltanka”.  Wstępnego zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: office@lubon.pl do 10.08.2020 r. do godziny 15.30. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka. O zakwalifikowaniu dziecka zostaniecie Państwo poinformowani mailowo.

Ikonka symbolizująca artykuł

Lubońska grupa dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych

2020-07-23

Przypominamy, że w Lubońskim Centrum Profilaktyki działa grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 16.00 do 18.00. Grupę prowadzi Pan Marek Goworek – Pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień(KBds.PN). Od ponad 10 lat zajmuje się profilaktyką osób zagrożonych społecznie, współpracując w tym obszarze min. z gminami na terenie Wielkopolski, uczniami, sądami, kuratorami oraz nauczycielami. Od 8 lat jest kierownikiem ds. merytorycznych ośrodka terapii uzależnień w Wielkopolsce, gdzie odpowiada za program placówki oraz nadzór kadry terapeutycznej. Prywatnie pasjonuje się biegami długodystansowymi oraz górami. Osoby zainteresowane spotkaniami prosimy o kontakt z pełnomocnik burmistrza Panią Małgorzatę Szajek pod numerem 663-504-894. Dla zobrazowania charakteru grupy i warsztatów, publikujemy, za jej zgodą, wypowiedź jednej z uczestniczek.

Czytaj całość artykułu "Lubońska grupa dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych"

Zdjęcie lubońskiej grupy wsparcia kobiet
Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC W CZASIE PANDEMII

2020-04-09

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w Centrum Profilaktyki w Luboniu dyżurują specjaliści, którzy telefonicznie udzielają fachowej pomocy i wsparcia.

Małgorzata Szajek-  codziennie od godz. 8.00 do 22.00  tel. 663 504 894

Jacek Urbaniak- wtorek od godziny 16.00 do 20.00 tel. 501 190 920

Marek Goworek- wtorek od godziny 16.00 do 19.00 tel. 728 477 028

Anna Hausa Jarmoszyńska – środa od godziny 15.00 do 17.00  tel. 668 256 669

Natalia Ciesielska- czwartek od godziny 17.00 do 19.00 tel. 506 752 482

Zapraszamy do kontaktu we wskazanych powyżej godzinach.

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z sędzią

2020-02-13

Z inicjatywy GKRPA w Luboniu,  28 stycznia odbyło się spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego panem Bartoszem Sadurą.Wzięli w nim udział dyrektorzy lubońskich placówek oświatowych, pedagodzy i psycholodzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, funkcjonariusze policji. W trakcie roboczego spotkania goście zadawali sędziemu wiele pytań z zakresu postępowania w sprawach nieletnich.Pan Sadura w wyczerpujący sposób starał się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Wypracowano wspólne rozwiązania. Wizyta sędziego zainaugurowała cykl „Lubońskich Spotkań z Profilaktyką”. Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub kogoś w otoczeniu w trudnych sprawach życiowych, zachęcamy do kontaktu: http://lubon.pl/contents/205

Zdjęcie przedstawiające spotkanie
Ikonka symbolizująca artykuł

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

2019-12-23

12 grudnia zaprosiliśmy podopiecznych świetlic opiekuńczo – wychowawczych na tradycyjne już spotkanie świąteczne. Był oczywiście Mikołaj i prezenty, a także wiele atrakcji wśród których wielką popularnością cieszyły się olbrzymie bańki wodne, czy fotobudka.

Życzymy zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Zespół GKRPA

Zdjęcie - zabawa światecznaZdjęcie - zabawa świateczna - bańkiZdjęcie - zabawa świateczna
Ikonka symbolizująca artykuł

V KONFERENCJA ,,RODZIC I NAUCZYCIEL W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA”

2019-12-23

9 grudnia w holu Szkoły Podstawowej nr 5  odbyła się już piąta konferencja dla rodziców i nauczycieli.  Tematyką spotkania prowadzonego przez p. Marka Goworka i p. Katarzynę  Adamską, było  jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami, aby uniknąć zagrożeń związanych z uzależnieniami.  Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkanie.

Zdjęcie - konferencja
Ikonka symbolizująca artykuł

Aktualności GKRPA

2019-12-04

I. Przypominamy Państwu, że od października istnieje grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych. Spotkania odbywają się we wtorki  w godzinach 16. 00-19:00. Grupa ma charakter otwarty.  Prowadzącym jest p. Marek Gaworek – pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, wykładowca akademicki, kierownik ds. merytorycznych ośrodka dla osób uzależnionych.

II. W listopadzie ruszyła II edycja programu korekcyjno – edukacyjnego Siłacz opartego na modelu Duluth. Jest to program skierowany do mężczyzn, którzy chcą odbudować relacje z bliskimi i otoczeniem w oparciu o wzajemny szacunek i tolerancję, bez używania przemocy. Program realizowany jest w formie cotygodniowych, sobotnich spotkań w godz 9.00 – 12.00.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 190 920.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

V KONFERENCJA ,,RODZIC I NAUCZYCIEL PARTNEREM W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA”

2019-12-04

W imieniu Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej zapraszam na  V Konferencję Rad Rodziców, która odbędzie się 9.12.2019 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu.

 

Zdjęcie - zaproszeniaZdjęcie - zaproszenia
Ikonka symbolizująca artykuł

RODZINNE BOISKA

2019-08-09

Rodzinne boiska – rusza nowy trener osiedlowy

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu Miasto rozszerzy program trener osiedlowy w nowych lokalizacjach.

Już od 15 września br. na pięciu lubońskich obiektach sportowych pojawią się animatorzy, którzy będą organizować i animować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pilotażowy projekt będzie realizowany przez LOSiR oraz GKRPA Luboń pod nazwą „Rodzinne boiska”. Celem projektu jest zachęcenie do aktywności sportowej, wspólnego spędzania czasu przez rodziny, pokazanie alternatyw dla używek, komputera i smartfona.  Rekrutację animatorów, osób posiadających uprawnienia trenerskie, instruktorskie, nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą chcieli zaangażować się w prowadzenie zajęć dla mieszkańców prowadzi Urząd Miasta (szczegóły na stronie bip.lubon.pl).  Program „Rodzinne boiska” zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Całość zajęć będzie koordynować Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jako centra aktywności mieszkańców zostały wyznaczone następujące lokalizacje: stadion przy ul. Rzecznej, boisko przy SP nr 4, boisko przy SP nr 2, boisko przy SP nr 5 oraz boisko przy placu zabaw przy ul. Kołłątaja.

Co ważne, dzięki temu, wskazane obiekty sportowe w godzinach realizacji programu będą ogólnodostępne.  Dla łatwiejszego zapamiętania wyznaczone zostaną stałe godziny realizacji programu.

Profil zajęć będzie tematycznie dobierany do zainteresowań osób, które będą się pojawiać w poszczególnych miejscach. Zajęcia będą uwzględniać specyfikę obiektów. Jak mówi Zastępca Burmistrza Mateusz Mikołajczak: „projekt będziemy realizować pilotażowo do końca roku, tak aby poddać go ewaluacji. Pozwoli to na dopasowanie tematyki i lokalizacji zajęć do potrzeb lubonian. Wskazane godziny będą zawsze ogólnodostępne. Nie wyklucza to dostępności poszczególnych obiektów dla mieszkańców w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z ich administratorem.”. Pilotażowy harmonogram zajęć prowadzonych przez trenerów/animatorów osiedlowych przedstawia się następująco:

Rodzinny poniedziałek – Stadion przy ul. Rzecznej 17.00 – 20.00

Rodzinny wtorek – boisko przy SP 5 ul. Kołłątaj 17.00-20.00

Rodzina środa – boisko przy SP 4 ul. Dojazdowa 17.00-20.00

Rodzinny czwartek – boisko przy SP nr 2 ul. Żabikowska 17.00-20.00

Rodzinny piątek – boisko przy placu zabaw ul. Kołłątaja 17.00-20.00

Rodzinna sobota – zajęcia będą realizowane pomiędzy 15.00 – 18.00 na każdym z powyższych boisk.

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Do zobaczenia na „Rodzinnych boiskach”.

UML

Ikonka symbolizująca artykuł

LUBOŃSKIE VADEMECUM PROFILAKATYKI

2019-08-01

Szukasz informacji na temat usług dla mieszkańców oferowanych w ramach Lubońskiego Centrum Profilaktyki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Zapraszamy do lektury Lubońskiego Vademecum Profilaktyki!

Broszura w formie drukowanej jest  dostępna między innymi w Urzędzie Miasta Luboń i  Centrum Profilaktyki, można ją również pobrać z załącznika.

Michał Szwacki

Zdjęcie Lubońskiego Vademecum Profilaktyki

Załączniki:

 1. LUBOŃSKIE VADEMECUM PROFILAKATYKI (plik pdf 2727KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE DLA DZIECI ZE ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

2019-08-01

Zakończenie roku szkolnego to czas wesoły dla naszych dzieci. GKRPA zorganizowała spotkanie dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic opiekuńczo – wychowawczych przy lubońskich szkołach. Było wiele atrakcji, między innymi dmuchana zjeżdżalnia, animacje jak wspólny taniec, gry i zabawy, malowanie twarzy, bańki mydlane i oczywiście wspólne ognisko z kiełbaskami.

Michał Szwacki

Zdjęcie ze spotkania dla dzieciZdjęcie ze spotkania dla dzieci
Ikonka symbolizująca artykuł

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2019-08-01

Już kolejny raz GKRPA Luboń zorganizowała szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie odbyło się 14 maja, a przeprowadziła je dr Teresa Kobrzańska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Głównym celem było zapoznanie ze zmianami przepisów w zakresie kontroli placówek handlujących napojami alkoholowymi oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu, w tym limicie zezwoleń na piwo. Zebrani mieli możliwość zrozumieć przepisy prawa oraz konsekwencje wynikające z prowadzeniem działalności niezgodnie z prawem. Sprzedawcy otrzymali niezbędne informacje dotyczące procedury kontroli, w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów na okoliczność kontroli. Przekazane informacje były poparte przykładami, w tym wyrokami naczelnych sądów administracyjnych w zakresie handlu napojami alkoholowymi.

Przypominamy, że członkowie GKRPA dokonują kontroli sklepów z napojami alkoholowymi. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu.
Michał Szwacki (michal-szwacki@wp.pl)

Ikonka symbolizująca artykuł

RODZINA A UZALEŻNIENIA

2019-02-20

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Luboń, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu oraz grupy AA zapraszają na otwarte spotkanie warsztatowe  „Rodzina a uzależnienia”, które odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 17.30 w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, ul. Żabikowska 42.

Warsztaty przeprowadzi Pani Bogusława Błachowicz -specjalista psychoterapii uzależnień.

Tematyka spotkania:

1. Rodzina pokoleniowa- korzenie charakteryzujące rodziny jako fragment wielopokoleniowego procesu w tym dysfunkcji rodziny.
2. Rodziny zdrowe a rodziny z problemem alkoholowym – komunikacja w rodzinie.
3. Dojrzałe relacja a relacje niepełne czyli osób które  wychowały się w rodzinie dysfunkcyjnej i role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
4. Jak to się dzieje, że osoba która miała w rodzinie ojca alkoholika
wiąże się często nieświadomie z osobą uzależnioną.
5. Mity dotyczące szczęścia małżeńskiego.
6. Fazy etapy związku małżeńskiego, cykl życia w rodzinie
7. Kobiety i mężczyźni dzisiaj, co się zmieniło? Różnica w piciu kobiet i mężczyzn.
8. Dzieci jak do nich mówić, rozmawiać i wychowywać do dojrzałości
9. Grupy AA, Al- Anon, Al. Ateen jako formy rekonstrukcji rodziny
10. Terapia uzależnień.
11. Terapia par, w których jedna z osób leczyła się i wróciła z terapii a pomimo to trudno  się porozumieć.

Ikonka symbolizująca artykuł

„SIŁACZ” – PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA MĘŻCZYZN

2018-09-17

„SIŁACZ” – PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA MĘŻCZYZN

8 września 2018r. rozpoczęto realizację  programu korekcyjno-edukacyjnego „SIŁACZ” opartego na modelu DULUTH. Jest to program skierowany do mężczyzn, którzy chcą budować partnerskie relacje z najbliższymi w oparciu o wzajemny szacunek i tolerancję.

Program „SIŁACZ” realizowany jest  w postaci cotygodniowych spotkań grupowych w Lubońskim Centrum Profilaktyki przy ul. Poniatowskiego 20 (II piętro) w godzinach od 9.00 do 12.00.

Szczegółowych informacji udzielają prowadzący program:

Agata Kiec-Grzesik tel. 695 555 156

Jacek Urbaniak tel. 501 190 920

Ikonka symbolizująca artykuł

III Konferencja Rad Rodziców

2017-11-18

Szanowni Państwo!

W imieniu Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej, mamy zaszczyt zaprosić Państwa  na III Konferencję Rad Rodziców w Luboniu. Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godzinie 18.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu (wcześniej Gimnazjum nr 2) przy ul.Kołłątaja 1.

Wykład wygłosi Pan Prof. Dr hab. Jacek Pyżalski na temat ,,Internet szansą czy zagrożeniem? Jak przeciwdziałać agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży’’.

Zdjęcie - zaproszenia
Ikonka symbolizująca artykuł

ALKOMAT W LUBOŃSKIM KOMISARIACIE

2017-07-31

W Komisariacie Policji w Luboniu dostępny jest alkomat, którym bezpłatnie można sprawdzić stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nie ryzykuj!

Sprawdź!

Zdjęcie alkomatu
Ikonka symbolizująca artykuł

Startuje Lubońskie Centrum Profilaktyki – skorzystaj z pomocy specjalistów

2017-04-03

Od 3 kwietnia wszyscy  specjaliści współpracujący z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych będą dostępni w nowym miejscu przy ul. Poniatowskiego 20 (II piętro).

W ramach Centrum będzie działał punkt konsultacyjny świadczący następujące bezpłatne usługi: porady prawne, porady i wsparcie psychoterapeuty uzależnień – alkoholizm,  przeciwdziałanie przemocy, punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. Zakres udzielanej dotychczas pomocy zostanie rozszerzony o  mediacje oraz porady psychologa dzieci i młodzieży. W każdy wtorek  pomiędzy 19.00 a 20.00 będzie można zadzwonić na „Luboński Telefon Zaufania” – 665 – 520 – 920 . Korzystać z telefonu mogą osoby, które nie wiedzą jak poradzić sobie z problemem,  lub chcą uzyskać poradę telefoniczną z zakresu przeciwdziałania przemocy czy uzależnień. Telefon zaufania będzie obsługiwał specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie i specjalista psychoterapii uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

Przypomnijmy, że dotąd specjaliści przyjmowali osoby potrzebujące pomocy w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej. Dzięki nowemu pomieszczeniu poprawi się komfort osób oczekujących wparcia. Na piętrze obok pomieszczenia Centrum są miejsca siedzące, gdzie można będzie poczekać na wizytę. Miejsce przyjęć zmieni też pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Małgorzata Szajek , która zamiast w Urzędzie Miasta będzie przyjmować w pomieszczeniach Centrum. Poniżej znajdą Państwo informacje o specjalistach, zakres udzielanej pomocy oraz godziny ich przyjęć.

Czytaj całość artykułu "Startuje Lubońskie Centrum Profilaktyki – skorzystaj z pomocy specjalistów"

Zdjęcie Lubońskiego Centrum ProfilaktykiZdjęcie Lubońskiego Centrum ProfilaktykiZdjęcie Lubońskiego Centrum Profilaktyki
Ikonka symbolizująca artykuł

Co działa, a co nie działa w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej ? – warsztaty dla nauczycieli

2017-03-10

Co działa, a co nie działa w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej ? – warsztaty dla nauczycieli.

W środę 22 lutego br. w auli Gimnazjum nr 2 odbyły się warsztaty ,,Przemoc rówieśnicza – jak przeciwdziałać?” zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkanie było elementem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 w mieście Luboń, w warsztatach uczestniczyło ponad stu nauczycieli z wszystkich lubońskich szkół oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prelegenta i gości przywitał zastępca Burmistrza Mateusz Mikołajczak. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Jacek Pyżalski – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – UŁ, 2002), profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,  mediator sądowy. Jego zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Zdjęcie ze spotkaniaZdjęcie ze spotkaniaZdjęcie ze spotkania
Link do Urzędu Miasta Luboń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 w.11

Polityka prywatnościDeklaracja dostępności