ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dla rodziców

2023-05-10

Zapraszamy na cykliczne spotkania dla rodziców nastolatków. Pierwsze z nich obyło się już w kwietniu, kolejne planujemy na 15 czerwca br. (w czwartek, w godzinach 15.00-17.00) w Centrum Wsparcia i Pomocy w Rodzinie, w Luboniu, przy ulicy Sobieskiego 65

Celem spotkań jest rozmowa o funkcjonowaniu nastolatków, najczęstszych problemach (uzależnienia, agresja, obniżony nastrój, brak motywacji) oraz poszukiwanie wspólnie rozwiązań dla tych trudności. W atmosferze zaufania rodzice mogę udzielić sobie wsparcia, ale także poszukać lepszych form bycia w dobrym kontakcie ze swoimi nastoletnimi dziećmi

Zapraszamy

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania dla pedagogów

2023-05-10

Rozpoczęliśmy cykl spotkań dla pedagogów i psychologów szkolnych, które mają charakter z jednej strony interwizyjny-  mający na celu wymainę doświadczeń, najlepszych praktyk i poszukiwanie rozwiązań dla trudnych sytuacji w pracy szkolnej. Z drugiej strony, każde spotkanie poświęcone będzie dodatkowo jakimś konkretnym kwestiom związanym z psychologią nastolatków, kwestiami prawnymi dotyczącymi pracy pedagogicznej oraz współpracą z rodzicami. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 marca, a kolejne 27 kwietnia br. Na następne zapraszamy specjalistów 15 czerwca, o godzinie 11.00 w Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  ul.  Jana III Sobieskiego 65 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury nowego psychoterapeuty

2023-03-01

Od 9 marca w każdy czwartek od 11.00 do 17.00 będzie pracowała  w naszym centrum p. Dominika Kolasińska.
Zapisy pod nr telefonu 663 504 894.

Dominika Kolasińska

Magister psychologii (UAM), certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. 

Od lat prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, grupy terapeutyczne i rozwojowe. Swoje doświadczenie w tym obszarze zdobywała pracując jako stażysta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Staż kliniczny odbywała także w szpitalu psychiatrycznym im. Paula Giraud w Villejuif we Francji. Przez cztery lata pracowała  jako terapeuta w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień Stowarzyszenia Monar. 

W pracy łączy teorię Gestalt, Analizę Transakcyjną, Somatic Experiencing oraz nowoczesną wiedzę z obszaru medycyny psychosomatycznej i psychodermatologii.  

Od 2008 roku współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie nadzoruje merytorycznie studia podyplomowe „Psychologia Społeczna w Praktyce” oraz „Psychologia Uzależnień”. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty i wykłady z obszaru komunikacji, analizy transakcyjnej, psychologii zdrowia, psychosomatyki, radzenia sobie ze stresem i psychodietetyki. 

Od 2022 roku uczestniczy w trzyletnim kursie certyfikującym Somatic Experiencing (Terapia Traumy) organizowanym przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Przypominamy, że Centrum Pomocy i Wsparcia Rodzinie znajduje się na ul. Sobieskiego 65.

2023-01-18

Wszystkie działania z Centrum Profilaktyki przy ul. Poniatowskiego 20 i Centrum Organizacji Społecznych przy ul. Sikorskiego 3 są przeniesione na ul. Sobieskiego 65.

CWiPR 1CWiPR 2CWiPR 3CWiPR 4CWiPR 5CWiPR 7CWiPR 8CWiPR 9CWiPR 10CWiPR 11
Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla osób z syndromem DDA

2022-11-21

Szanowni Państwo, 

informujemy, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu uruchamia grupę wsparcia dla osób z syndromem DDA. Spotkania rozpoczną się w styczniu 2023r. i będą odbywały się w czwartki w godzinach 17:00-19:00 w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie (ul. Sobieskiego 65).

Grupa ma na celu podniesienie poczucia własnej wartości u uczestników, stworzenie okazji do przyjrzenia się relacjom oraz do nauki ich konstruktywnego budowania. Uczestnicy pracować będą również nad budowaniem zaufania do siebie oraz do innych im bliskich ludzi, a także nad konstruktywnym rozpoznawaniem własnych emocji i radzeniem sobie z nimi. Każdy z członków może również pracować nad indywidualnym celem terapii. Grupa skierowana jest osobom dorosłym. Prowadzącym spotkania będzie p. Marek Goworek  - wykładowca akademicki, specjalista psychologii uzależnień, psychoterapeuta behawioralno -poznawczy, kierownik oddziału dla osób dorosłych uzależnionych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szajek pod numerem telefonu: 663 504 894

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga !!! Zmiana adresu !!!

2022-11-03

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia  07.11. 2022 (poniedziałek ) wszystkie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym grupy wsparcia oraz dyżury Specjalistów zostają przeniesione z Centrum Profilaktyki ul. Poniatowskiego 20 do Centrum Pomocy i Wsparcia Rodziny Luboń  ul. Sobieskiego 65 (budynek dawnego przedszkola).

Godzina dyżurów oraz telefony kontaktowe do terapeutów pozostają bez zmian.

 

                                                                                     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ikonka symbolizująca artykuł

VII Konferencja RODZIC I NAUCZYCIEL PARTNEREM W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA

2022-10-13

VII  Konferencja RODZIC I NAUCZYCIEL PARTNEREM W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA

18 października  2022 r. godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców i nauczycieli

hol Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu ul. Kołłątaja 1

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych?

Szanowni Państwo,

Doceniając Państwa wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie lubońskiej oświaty, po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie, które stanowi formę podziękowania dla rodziców i nauczycieli za codzienną pracę na rzecz lubońskich placówek oświatowych. Co roku poruszamy na nim ważne problemy z zakresu wychowania oraz profilaktyki dzieci i młodzieży.

W tym roku tematem przewodnim będą sytuacje kryzysowe. Stres pojawia się w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak radzić sobie z sytuacją kryzysową? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych? Tego dowiemy się w trakcie spotkania z naszym gościem dr Moniką Baryłą -Matejczuk.

Prelegentka przybliży m.in. etapy kryzysu i jego znaczenie dla funkcjonowania dziecka, przekaże jakie są objawy traumy u dzieci i nastolatków. Zapozna słuchaczy ze sposobami pracy z typowymi sytuacjami problemowymi w których potencjalnie znajduje się dziecko czy nastolatek. Opowie jak dorośli powinni dbać o siebie, aby być wsparciem dla dzieci. Opowie o wadze budowania relacji pomiędzy rodzicem, nauczycielem i dzieckiem. Spotkanie odbędzie się wg. następującego programu:

18.00 – Słowem wstępu, czyli podziękowania dla nauczycieli i rodziców – burmistrz Małgorzata Machalska.

18.15 – 19.30 - Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych? – dr Monika Baryła Matejczuk.

19.30 –  Poczęstunek.

Serdecznie Państwa zapraszam

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Udział w spotkaniu wymaga potwierdzenia udziału do dn. 17 października br. w sekretariatach poszczególnych placówek oświatowych.

Naszym gościem będzie:

Dr Monika Baryła-Matejczuk – jest psychologiem, pracuje w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest absolwentką kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (1 poziom), psychoedukatorem, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. W pracy koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, stara się zrozumieć i wesprzeć w realizacji zamierzeń i planów. Jest przekonana, że wsparcie psychologiczne pomaga osiągać cele stawiane w różnych obszarach, daje warunki, by człowiek mógł realizować swój potencjał i wieść satysfakcjonujące życie. Zawodowe zainteresowania to m.in. psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli wysokiej wrażliwości. Aktualnie przygotowuje polską adaptację Highly Sensitive Person Scale – Skali do badania wrażliwości. Realizuje i jest autorką koncepcji międzynarodowego projektu E-MOTION. Potential of highlysensitivity (https://highlysensitive.eu). Była członkiem zespołu Prof. dr hab. Zbigniewa Gasia, który współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy opracowywaniu standardów nowego wzorca programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświatowych.

Plakat informacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa socjoterapeutyczna dla Młodzieży

2022-10-13

Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym na cotygodniowe spotkania grupy socjoterapeutycznej. Zajęcia odbywają się w czwartki w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Sikorskiego 3 w godzinach 18:00-20:00.

Cele i zadania grupy to:

- nauka społecznych umiejętności,

- naśladowanie dobrych wzorców zachowań,

- odreagowanie stresów związanych z dylematami okresu dojrzewania,

- możliwość dzielenia się przeżywaniem,

- omówienie własnych uczuć i emocji,

- doświadczenie poczucia wspólnoty i podobieństwa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa dla Kobiet

2022-10-13

Zapraszamy na spotkania wstępnej grupy psychoedukacyjnej dla kobiet z doświadczeniem przemocy lub zmagających się z problemem współuzależnienia; pochodzących z rodzin, w których występował problem uzależnienia lub przemocy. Spotkania grupowe będą się odbywały w czwartki w godzinach 15:50 - 16:50 w Lubońskim Centrum Profilaktyki przy ulicy Poniatowskiego. 

Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy lub doświadczały jej w przeszłości.

Zapraszamy osoby, które chcą:

- zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach,

- dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich,

- uzyskać wsparcie,

- poznać inne kobiety z podobnymi doświadczeniami, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dla dzieci z Ukrainy

2022-08-12

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu od 12.03. odbywały się zajęcia dla Dzieci z Ukrainy, które przebywają w Luboniu. 

Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu:

  • w środy od 15:15 integracja i wspólna zabawa Dzieci z Polski i z Ukrainy;
  • w soboty w godzinach 12:00 - 15:00 zajęcia wyłącznie dla Dzieci z Ukrainy.

W ramach sobotnich zajęć zapewnialiśmy prowadzenie przez wykwalifikowanych opiekunów, możliwość konsultacji psychologicznej w języku ukraińskim, a także wsparcie tłumacza. Zajęcia w każdym tygodniu przybierały inną formę. 

Czytaj całość artykułu "Dla dzieci z Ukrainy "

Dla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z Ukrainy
Ikonka symbolizująca artykuł

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH GMINA LUBOŃ

2022-02-16

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną diagnoza zagrożeń społecznych w naszym mieście. 

Załączniki:

  1. DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH GMINA LUBOŃ (plik pdf 2716KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Półkolonie zimowe

2022-02-03

W okresie ferii dzieci ze szkół podstawowych w Luboniu uczestniczą w zorganizowanych przez Urząd Miasta Luboń zajęciach. Pierwszy tydzień grupa kilkanaściorga dzieci rozpoczęła  na sali zabaw Acapulco. Zjeżdżalnie, basen z kulkami i trampoliny zdecydowanie okazały się dobrym pomysłem na uwolnienie pozytywnej energii.

Czytaj całość artykułu "Półkolonie zimowe"

Półkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęciePółkolonie zimowe - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Żegnaj 2021, witaj 2022

2022-01-12

W ubiegłym roku, w Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu, prowadzone były warsztaty profilaktyczne dla dzieci. Całość została sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zajęcia dla 10-15 dzieci odbywały się 5 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Każdego dnia uczestnicy mieli możliwość nauki i przygotowania prac domowych pod okiem opiekunów. Do tego dzieci otrzymywały posiłek, a podczas samych warsztatów - indywidualnie przygotowywanych na potrzeby tej grupy - nabywały wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych aktywności. Warto wymienić m. in.:
- warsztaty decoupage;
- warsztaty robienia zapachowych świec;
- warsztaty własnoręcznie robionych mydełek;
- warsztaty kulinarne
- warsztaty florystyczne
- letni obóz żeglarski
- wyjścia jednodniowe: np. kino, sala zabaw, studio 44

Dzieci własnoręcznie przygotowywały okazjonalne dekoracje sali, a także np. własne maski karnawałowe. Dużą uwagę wzbudził też własnej roboty kalendarz adwentowy, oraz wieńce adwentowe.
Podczas zajęć uczestnicy posadzili swoje fasolki i obserwowali ich wzrost ucząc się jednocześnie systematyczności w opiece i odpowiedzialności.
Nie zabrakło też czasu na zabawę, puszczenie baniek mydlanych, budowanie relacji przez tworzenie nawzajem swoich portretów i wspólne świętowanie Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy oraz urodzin.

Załączniki:

  1. Galeria zdjęć (plik pdf 37031KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty terapeutyczne: „Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu'

2022-01-10

W dniu 04.12.2021 w Centrum Organizacji  Pozarządowych w Luboniu odbyły się warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych . Tematem zajęć było „Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu''.

Organizatorem warsztatów była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu a prowadzącym Specjalista Psychoterapii Uzależnień Jacek Urbaniak. W warsztatach wzięło udział dwanaście osób. Uczestnicy poznawali Neurobiologiczne mechanizmy oraz przyczyny powstawania nawrotów.

Pracowali nad identyfikacją bodźców wysokiego ryzyka oraz rozwijali behawioralne strategie radzenia sobie z rozpoznanym  u siebie nawrotem.

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty dla dzieci

2022-01-10

W poniedziałek 06. Grudnia zorganizowaliśmy w Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu zajęcia florystyczne dla dzieci. Uczestnicy, którzy na co dzień biorą udział w warsztatach profilaktycznych, z okazji Mikołajek zostali zaproszeni do wspólnego przygotowania wieńców adwentowych. Każdą z prac dzieci mogły zabrać do domu i podarować najbliższym – co sprawiło im dużą radość.

Warsztaty poprowadziła p. Joanna Pranke – Mistrz Florystyki, której serdecznie dziękujemy za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. 

Wszyscy stworzyli swoje własne, indywidualne wieńce, a w grupie odkryto liczne talenty florystyczne. Proces twórczy doglądała bacznym okiem Z-ca Burmistrza Miasta Luboń p. Dorota Franek, która inspirowała dzieci cennymi wskazówkami dekoracyjnymi. 

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały od św. Mikołaja drobne upominki przygotowane dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Warsztaty dla dzieciWarsztaty dla dzieci
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Urzędu Miasta Luboń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 w.11

Polityka prywatnościDeklaracja dostępności