ikona wczytywania strony

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z toksykologiem

2024-07-04

W czerwcu z inicjatywy GKRPA w Luboniu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań ze znanym lekarzem Erykiem Matuszkiewiczem.  Do  Centrum Organizacji  Pozarządowych zostali zaproszeni dyrektorzy lubońskich placówek oświatowych,pedagodzy i psycholodzy oraz przedstawiciele MOPS, Policji i Straży Miejskiej.

Specjalista toksykologii klinicznej w czasie dwugodzinnego spotkania przedstawił obecnym informacje dot. środków psychoaktywnych i ich wpływ na organizm człowieka. Szczególną uwagę lekarz poświęcił fentanylowi,czyli syntetycznemu opioidowi, którego uzależniający potencjał jest  wyższy niż w w przypadku heroiny. Uzależnienie od tej substancji niesie poważne konsekwencje zdrowotne a nawet ryzyko śmierci.

Kolejne spotkanie ze specjalistą,tym razem w formie warsztatowej, odbędzie się we wrześniu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Rodzina w CENTRUM UWAGI

2024-03-13
Rodzina w centrum uwagi - ulotka strona 1Rodzina w centrum uwagi - ulotka strona 2

Załączniki:

  1. Rodzina w centrum uwagi - ulotka pdf (plik pdf 1533KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Razem przeciw depresji!

2024-03-12

W marcu Miasto Luboń i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpili do akcji Razem Przeciw Depresji.
Materiały zostały przesłane również do lubońskich szkół. Mają one pomóc uczniom w obszarze radzenia sobie z trudnymi emocjami i wzmocnić ich wiedzę dot. zdrowia psychicznego.

 

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjigkrpawluboniu/

Ikonka symbolizująca artykuł

Konferencja ,,Czy te dzieci są jakieś inne?

2024-02-23

Zapraszamy na konferencję ,,Czy te dzieci są jakieś inne?''.

Prelegentem będzie p. Dominika Kolasińska - Certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię indywidualnq młodzieży i osób dorosłych, grupy terapeutyczne i rozwojowe. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty i wykłady z obszaru komunikacji, analizy transakcyjnej, psychologii zdrowia, psychosomatyki, radzenia sobie ze stresem i psychodietetyki.

18 marca 2024 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu.

  • jak dać dzieciom siłę, rozumieć je, wspierać i reagować         
  • zachowania ryzykowne - samookaleczenia i ryzyko uzależnień
  • rozwój, potrzeby i funkcjonowanie młodzieży       
  • dekalog postępowania z nastolatkiem - jak budować relacje

Załączniki:

  1. Konferencja (plik pdf 9380KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla kobiet

2024-02-06

          Zapraszamy na spotkania psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy lub zmagających się z problemem współuzależnienia; pochodzących z rodzin, w których występował problem uzależnienia lub przemocy. Spotkania będą odbywały się od marca, w czwartki, w godzinach 17:00 - 19:00, w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy ulicy Sobieskiego 65. Grupę będzie prowadził Marcin Bąk – psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które doświadczają lub doświadczały przemocy w przeszłości, które chcą zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz nabrać sił i motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Ikonka symbolizująca artykuł

Interwizje dla nauczycieli i pedagogów.

2023-11-24

W ubiegły czwartek, 16 listopada 2023 r., w Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie, odbyły się dwa ważne spotkania grupowe. Pierwszym była interwizja dla nauczycieli, na którą przybyli pedagodzy z SP nr 2 w Luboniu. Poruszaliśmy bardzo ważne kwestie, związane z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, stresem związanym z pracą w szkole  oraz współpracą  z dziećmi i rodzicami.  Naszym celem jest umożliwienie takich cyklicznych, comiesięcznych spotkań wszystkim chętnym pedagogom, pracującym w Luboniu. Planujemy cotygodniowe spotkania dla nauczycieli różnych szkół, o których będziemy na bieżąco informować dyrektorów poszczególnych jednostek. 

Dodatkowo, w czwartek spotkaliśmy się na comiesięcznej interwizji dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach. Tym razem na spotkanie zaprosiliśmy mecenas Karina Kubik, która w profesjonalny, jak i bardzo zrozumiały sposób odpowiedziała na nasze pytania dotyczące aspektów prawnych współpracy z rodzicami uczniów, jak i prawa oświatowego. Kolejne spotkanie już 14 grudnia br. 

Serdecznie zapraszamy 

Dominika Kolasińska 

Ikonka symbolizująca artykuł

Podsumowanie Warsztatów Wyjazdowych dla Dzieci

2023-10-05

W dniach 03.07. – 07.07. oraz 28.08. – 01.09. uczestnicy warsztatów profilaktycznych, realizowanych w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Luboniu, mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach wyjazdowych zorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach programu, kilkunastoosobowa grupa dzieci miała okazję odwiedzić szereg atrakcyjnych miejsc i wziąć udział w różnorodnych aktywnościach.

Wśród nich znalazły się:

  • JumpArena, gdzie trampolinowym szaleństwom nie było końca, a najodważniejsi podjęli się nawet skoków z wysokości 3 metrów na dmuchaną poduszkę.
  • Kino, gdzie uczestnicy mogli poznać mieszkańców zaczarowanego lasu w filmie animowanym Mavka.
  • Termy Maltańskie, gdzie dwukrotnie uczestnicy mieli możliwość bawić się w wodnym placu zabaw, a także skorzystać z wielu wewnętrznych i zewnętrznych zjeżdżalni. Część dzieci odwiedziła to miejsce po raz pierwszy w życiu i zrobiło ono na nich ogromne wrażenie.
  • Park Linowy, gdzie odwaga i zręczność zostały poddane próbie, którą wszyscy z ogromną satysfakcją zakończyli pomyślnie.

Nie obyło się również bez dodatkowych atrakcji, takich jak ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz nocny maraton zabaw i gier planszowych, które pozwoliły na nawiązanie nowych przyjaźni i zacieśnienie więzi między uczestnikami. Wspólne jedzenie pizzy oraz szykowanie śniadań było dla grupy nowym doświadczeniem, które dało wszystkim wiele satysfakcji.

Dzieci na bieżąco miały możliwość dzielić się swoimi wrażeniami, ponieważ podróżowaliśmy wynajętym busem, a atmosfera była na tyle radosna, że znalazł się czas na wspólne śpiewanie oraz świętowanie urodzin trzech z naszych młodych uczestników.

Dzieci z niecierpliwością oczekują już na kolejne wyjazdy, a tymczasem trzeba ruszać do szkoły na spotkania ze swoimi koleżankami i kolegami z ławek.

Ikonka symbolizująca artykuł

FAS

2023-09-07

W miesiącu wrześniu obchodzimy Światowy Dzień FAS – płodowego zespołu alkoholowego.

Kobieta spożywająca alkohol w ciąży ryzykuje uszkodzenie płodu, ponieważ alkohol we krwi matki przenika przez łożysko. Toksyna może uszkadzać komórki mózgu, rdzenia kręgowego i innych części ciała oraz zakłócać ich rozwój. FAS to specyficzne, bardzo charakterystyczne spektrum fizycznych i psychicznych wad wrodzonych, które objawiają się u dzieci, których matki w okresie ciąży spożywały alkohol. FAS jest chorobą nieodwracalną, gdyż nie można wyleczyć toksycznego działania alkoholu na mózg rozwijającego się dziecka. Dlatego tak bardzo ważne jest zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu w trakcie całej ciąży.

Do objawów FAS należą typowe zmiany w wyglądzie, głównie twarzy, niski wzrost oraz zaburzenia neurologiczne, w tym upośledzenie umysłowe, obniżony iloraz inteligencji, zaburzenia zachowania. Objawy mogą mieć różne nasilenie, od nieznacznie obniżonej inteligencji, aż do ciężkiego upośledzenia umysłowego. Rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego stawia się na podstawie objawów oraz faktu spożywania alkoholu
w ciąży przez matkę. Leczenie FAS polega na zapewnieniu dziecku opieki psychologicznej, psychiatrycznej, neurologicznej oraz innych w zależności od występujących dolegliwości. W wyniku uszkodzenia mózgu i ośrodkowego układu nerwowego dzieci z zespołem FAS cierpią na niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia uczenia się i opóźniony rozwój. Ponadto zaobserwowano u nich problemy z zapamiętywaniem, kłopoty z uwagą i przetwarzaniem informacji, niskie umiejętności oceniania rzeczywistości, zmienność nastrojów oraz nadpobudliwość.

Nie ma jednoznacznych danych na temat ilości spożytego alkoholu, który wywołuje objawy choroby u dziecka. Jednakże nawet mała dawka wypitego etanolu w ciąży może prowadzić do wystąpienia u dziecka objawów zespołu FAS, jednak o mniejszym nasileniu.  
Dzieci, których matki okolicznościowo spożywały alkohol w trakcie ciąży, mogą charakteryzować się prawidłowym wyglądem i wzrostem, ich rozwój umysłowy może odbiegać w niewielkim stopniu od rówieśników, lecz często wykazują problemy z zachowaniem lub nauką.

Pamiętajmy! FAS jest chorobą nieodwracalną, gdyż nie można wyleczyć toksycznego działania alkoholu na mózg rozwijającego się dziecka. Dlatego tak bardzo ważne jest zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu w trakcie całej ciąży.  

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania dla rodziców

2023-07-17

15 czerwca odbyło się drugie spotkanie dla rodziców nastolatków w w Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  przy ul.  Jana III Sobieskiego 65 . 

Spotkania mają stworzyć dobrą przestrzeń dla rodziców do udzielania sobie nawzajem wsparcia, będąc jednocześnie czasem psychoedukacji w obszarze budowania kontaktu z dziećmi. Kolejne spotkanie zaplanowano na 20 lipca, na godzinę 15.00 . Planujemy od września spotykać się regularnie co około 6 tygodni. 

Serdecznie zapraszamy

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania dla psychologów i pedagogów szkolnych

2023-07-17

Kontynuujemy spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych, podczas których dzielimy się doświadczeniem i wymieniamy najlepszymi praktykami w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Ostatnie spotkanie odbyło się 15 czerwca w  Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  ul.  Jana III Sobieskiego 65 i trwało blisko dwie godziny. W trakcie rozmów wyłoniły się ważne zagadnienia dotyczące prawnych aspektów pracy z nieletnimi, które będziemy dalej rozwijać jesienią. Kolejne spotkania planujemy w następujących terminach :

14 września o godzinie 11.00, 12 października o godzinie 11.00, 16 listopada i 14 grudnia o tej samej godzinie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dla rodziców

2023-05-10

Zapraszamy na cykliczne spotkania dla rodziców nastolatków. Pierwsze z nich obyło się już w kwietniu, kolejne planujemy na 15 czerwca br. (w czwartek, w godzinach 15.00-17.00) w Centrum Wsparcia i Pomocy w Rodzinie, w Luboniu, przy ulicy Sobieskiego 65

Celem spotkań jest rozmowa o funkcjonowaniu nastolatków, najczęstszych problemach (uzależnienia, agresja, obniżony nastrój, brak motywacji) oraz poszukiwanie wspólnie rozwiązań dla tych trudności. W atmosferze zaufania rodzice mogę udzielić sobie wsparcia, ale także poszukać lepszych form bycia w dobrym kontakcie ze swoimi nastoletnimi dziećmi

Zapraszamy

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania dla pedagogów

2023-05-10

Rozpoczęliśmy cykl spotkań dla pedagogów i psychologów szkolnych, które mają charakter z jednej strony interwizyjny-  mający na celu wymainę doświadczeń, najlepszych praktyk i poszukiwanie rozwiązań dla trudnych sytuacji w pracy szkolnej. Z drugiej strony, każde spotkanie poświęcone będzie dodatkowo jakimś konkretnym kwestiom związanym z psychologią nastolatków, kwestiami prawnymi dotyczącymi pracy pedagogicznej oraz współpracą z rodzicami. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 marca, a kolejne 27 kwietnia br. Na następne zapraszamy specjalistów 15 czerwca, o godzinie 11.00 w Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  ul.  Jana III Sobieskiego 65 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury nowego psychoterapeuty

2023-03-01

Od 9 marca w każdy czwartek od 11.00 do 17.00 będzie pracowała  w naszym centrum p. Dominika Kolasińska.
Zapisy pod nr telefonu 663 504 894.

Dominika Kolasińska

Magister psychologii (UAM), certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. 

Od lat prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, grupy terapeutyczne i rozwojowe. Swoje doświadczenie w tym obszarze zdobywała pracując jako stażysta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Staż kliniczny odbywała także w szpitalu psychiatrycznym im. Paula Giraud w Villejuif we Francji. Przez cztery lata pracowała  jako terapeuta w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień Stowarzyszenia Monar. 

W pracy łączy teorię Gestalt, Analizę Transakcyjną, Somatic Experiencing oraz nowoczesną wiedzę z obszaru medycyny psychosomatycznej i psychodermatologii.  

Od 2008 roku współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie nadzoruje merytorycznie studia podyplomowe „Psychologia Społeczna w Praktyce” oraz „Psychologia Uzależnień”. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty i wykłady z obszaru komunikacji, analizy transakcyjnej, psychologii zdrowia, psychosomatyki, radzenia sobie ze stresem i psychodietetyki. 

Od 2022 roku uczestniczy w trzyletnim kursie certyfikującym Somatic Experiencing (Terapia Traumy) organizowanym przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Urzędu Miasta Luboń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 w.11

Polityka prywatnościDeklaracja dostępności