ikona wczytywania strony

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Interwizje dla nauczycieli i pedagogów.

2023-11-24

W ubiegły czwartek, 16 listopada 2023 r., w Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie, odbyły się dwa ważne spotkania grupowe. Pierwszym była interwizja dla nauczycieli, na którą przybyli pedagodzy z SP nr 2 w Luboniu. Poruszaliśmy bardzo ważne kwestie, związane z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, stresem związanym z pracą w szkole  oraz współpracą  z dziećmi i rodzicami.  Naszym celem jest umożliwienie takich cyklicznych, comiesięcznych spotkań wszystkim chętnym pedagogom, pracującym w Luboniu. Planujemy cotygodniowe spotkania dla nauczycieli różnych szkół, o których będziemy na bieżąco informować dyrektorów poszczególnych jednostek. 

Dodatkowo, w czwartek spotkaliśmy się na comiesięcznej interwizji dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach. Tym razem na spotkanie zaprosiliśmy mecenas Karina Kubik, która w profesjonalny, jak i bardzo zrozumiały sposób odpowiedziała na nasze pytania dotyczące aspektów prawnych współpracy z rodzicami uczniów, jak i prawa oświatowego. Kolejne spotkanie już 14 grudnia br. 

Serdecznie zapraszamy 

Dominika Kolasińska 

Ikonka symbolizująca artykuł

Podsumowanie Warsztatów Wyjazdowych dla Dzieci

2023-10-05

W dniach 03.07. – 07.07. oraz 28.08. – 01.09. uczestnicy warsztatów profilaktycznych, realizowanych w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Luboniu, mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach wyjazdowych zorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach programu, kilkunastoosobowa grupa dzieci miała okazję odwiedzić szereg atrakcyjnych miejsc i wziąć udział w różnorodnych aktywnościach.

Wśród nich znalazły się:

  • JumpArena, gdzie trampolinowym szaleństwom nie było końca, a najodważniejsi podjęli się nawet skoków z wysokości 3 metrów na dmuchaną poduszkę.
  • Kino, gdzie uczestnicy mogli poznać mieszkańców zaczarowanego lasu w filmie animowanym Mavka.
  • Termy Maltańskie, gdzie dwukrotnie uczestnicy mieli możliwość bawić się w wodnym placu zabaw, a także skorzystać z wielu wewnętrznych i zewnętrznych zjeżdżalni. Część dzieci odwiedziła to miejsce po raz pierwszy w życiu i zrobiło ono na nich ogromne wrażenie.
  • Park Linowy, gdzie odwaga i zręczność zostały poddane próbie, którą wszyscy z ogromną satysfakcją zakończyli pomyślnie.

Nie obyło się również bez dodatkowych atrakcji, takich jak ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz nocny maraton zabaw i gier planszowych, które pozwoliły na nawiązanie nowych przyjaźni i zacieśnienie więzi między uczestnikami. Wspólne jedzenie pizzy oraz szykowanie śniadań było dla grupy nowym doświadczeniem, które dało wszystkim wiele satysfakcji.

Dzieci na bieżąco miały możliwość dzielić się swoimi wrażeniami, ponieważ podróżowaliśmy wynajętym busem, a atmosfera była na tyle radosna, że znalazł się czas na wspólne śpiewanie oraz świętowanie urodzin trzech z naszych młodych uczestników.

Dzieci z niecierpliwością oczekują już na kolejne wyjazdy, a tymczasem trzeba ruszać do szkoły na spotkania ze swoimi koleżankami i kolegami z ławek.

Ikonka symbolizująca artykuł

FAS

2023-09-07

W miesiącu wrześniu obchodzimy Światowy Dzień FAS – płodowego zespołu alkoholowego.

Kobieta spożywająca alkohol w ciąży ryzykuje uszkodzenie płodu, ponieważ alkohol we krwi matki przenika przez łożysko. Toksyna może uszkadzać komórki mózgu, rdzenia kręgowego i innych części ciała oraz zakłócać ich rozwój. FAS to specyficzne, bardzo charakterystyczne spektrum fizycznych i psychicznych wad wrodzonych, które objawiają się u dzieci, których matki w okresie ciąży spożywały alkohol. FAS jest chorobą nieodwracalną, gdyż nie można wyleczyć toksycznego działania alkoholu na mózg rozwijającego się dziecka. Dlatego tak bardzo ważne jest zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu w trakcie całej ciąży.

Do objawów FAS należą typowe zmiany w wyglądzie, głównie twarzy, niski wzrost oraz zaburzenia neurologiczne, w tym upośledzenie umysłowe, obniżony iloraz inteligencji, zaburzenia zachowania. Objawy mogą mieć różne nasilenie, od nieznacznie obniżonej inteligencji, aż do ciężkiego upośledzenia umysłowego. Rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego stawia się na podstawie objawów oraz faktu spożywania alkoholu
w ciąży przez matkę. Leczenie FAS polega na zapewnieniu dziecku opieki psychologicznej, psychiatrycznej, neurologicznej oraz innych w zależności od występujących dolegliwości. W wyniku uszkodzenia mózgu i ośrodkowego układu nerwowego dzieci z zespołem FAS cierpią na niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia uczenia się i opóźniony rozwój. Ponadto zaobserwowano u nich problemy z zapamiętywaniem, kłopoty z uwagą i przetwarzaniem informacji, niskie umiejętności oceniania rzeczywistości, zmienność nastrojów oraz nadpobudliwość.

Nie ma jednoznacznych danych na temat ilości spożytego alkoholu, który wywołuje objawy choroby u dziecka. Jednakże nawet mała dawka wypitego etanolu w ciąży może prowadzić do wystąpienia u dziecka objawów zespołu FAS, jednak o mniejszym nasileniu.  
Dzieci, których matki okolicznościowo spożywały alkohol w trakcie ciąży, mogą charakteryzować się prawidłowym wyglądem i wzrostem, ich rozwój umysłowy może odbiegać w niewielkim stopniu od rówieśników, lecz często wykazują problemy z zachowaniem lub nauką.

Pamiętajmy! FAS jest chorobą nieodwracalną, gdyż nie można wyleczyć toksycznego działania alkoholu na mózg rozwijającego się dziecka. Dlatego tak bardzo ważne jest zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu w trakcie całej ciąży.  

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania dla rodziców

2023-07-17

15 czerwca odbyło się drugie spotkanie dla rodziców nastolatków w w Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  przy ul.  Jana III Sobieskiego 65 . 

Spotkania mają stworzyć dobrą przestrzeń dla rodziców do udzielania sobie nawzajem wsparcia, będąc jednocześnie czasem psychoedukacji w obszarze budowania kontaktu z dziećmi. Kolejne spotkanie zaplanowano na 20 lipca, na godzinę 15.00 . Planujemy od września spotykać się regularnie co około 6 tygodni. 

Serdecznie zapraszamy

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania dla psychologów i pedagogów szkolnych

2023-07-17

Kontynuujemy spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych, podczas których dzielimy się doświadczeniem i wymieniamy najlepszymi praktykami w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Ostatnie spotkanie odbyło się 15 czerwca w  Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  ul.  Jana III Sobieskiego 65 i trwało blisko dwie godziny. W trakcie rozmów wyłoniły się ważne zagadnienia dotyczące prawnych aspektów pracy z nieletnimi, które będziemy dalej rozwijać jesienią. Kolejne spotkania planujemy w następujących terminach :

14 września o godzinie 11.00, 12 października o godzinie 11.00, 16 listopada i 14 grudnia o tej samej godzinie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dla rodziców

2023-05-10

Zapraszamy na cykliczne spotkania dla rodziców nastolatków. Pierwsze z nich obyło się już w kwietniu, kolejne planujemy na 15 czerwca br. (w czwartek, w godzinach 15.00-17.00) w Centrum Wsparcia i Pomocy w Rodzinie, w Luboniu, przy ulicy Sobieskiego 65

Celem spotkań jest rozmowa o funkcjonowaniu nastolatków, najczęstszych problemach (uzależnienia, agresja, obniżony nastrój, brak motywacji) oraz poszukiwanie wspólnie rozwiązań dla tych trudności. W atmosferze zaufania rodzice mogę udzielić sobie wsparcia, ale także poszukać lepszych form bycia w dobrym kontakcie ze swoimi nastoletnimi dziećmi

Zapraszamy

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania dla pedagogów

2023-05-10

Rozpoczęliśmy cykl spotkań dla pedagogów i psychologów szkolnych, które mają charakter z jednej strony interwizyjny-  mający na celu wymainę doświadczeń, najlepszych praktyk i poszukiwanie rozwiązań dla trudnych sytuacji w pracy szkolnej. Z drugiej strony, każde spotkanie poświęcone będzie dodatkowo jakimś konkretnym kwestiom związanym z psychologią nastolatków, kwestiami prawnymi dotyczącymi pracy pedagogicznej oraz współpracą z rodzicami. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 marca, a kolejne 27 kwietnia br. Na następne zapraszamy specjalistów 15 czerwca, o godzinie 11.00 w Lubońskim Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  ul.  Jana III Sobieskiego 65 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury nowego psychoterapeuty

2023-03-01

Od 9 marca w każdy czwartek od 11.00 do 17.00 będzie pracowała  w naszym centrum p. Dominika Kolasińska.
Zapisy pod nr telefonu 663 504 894.

Dominika Kolasińska

Magister psychologii (UAM), certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. 

Od lat prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, grupy terapeutyczne i rozwojowe. Swoje doświadczenie w tym obszarze zdobywała pracując jako stażysta w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Staż kliniczny odbywała także w szpitalu psychiatrycznym im. Paula Giraud w Villejuif we Francji. Przez cztery lata pracowała  jako terapeuta w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień Stowarzyszenia Monar. 

W pracy łączy teorię Gestalt, Analizę Transakcyjną, Somatic Experiencing oraz nowoczesną wiedzę z obszaru medycyny psychosomatycznej i psychodermatologii.  

Od 2008 roku współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie nadzoruje merytorycznie studia podyplomowe „Psychologia Społeczna w Praktyce” oraz „Psychologia Uzależnień”. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty i wykłady z obszaru komunikacji, analizy transakcyjnej, psychologii zdrowia, psychosomatyki, radzenia sobie ze stresem i psychodietetyki. 

Od 2022 roku uczestniczy w trzyletnim kursie certyfikującym Somatic Experiencing (Terapia Traumy) organizowanym przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Przypominamy, że Centrum Pomocy i Wsparcia Rodzinie znajduje się na ul. Sobieskiego 65.

2023-01-18

Wszystkie działania z Centrum Profilaktyki przy ul. Poniatowskiego 20 i Centrum Organizacji Społecznych przy ul. Sikorskiego 3 są przeniesione na ul. Sobieskiego 65.

CWiPR 1CWiPR 2CWiPR 3CWiPR 4CWiPR 5CWiPR 7CWiPR 8CWiPR 9CWiPR 10CWiPR 11
Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla osób z syndromem DDA

2022-11-21

Szanowni Państwo, 

informujemy, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu uruchamia grupę wsparcia dla osób z syndromem DDA. Spotkania rozpoczną się w styczniu 2023r. i będą odbywały się w czwartki w godzinach 17:00-19:00 w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie (ul. Sobieskiego 65).

Grupa ma na celu podniesienie poczucia własnej wartości u uczestników, stworzenie okazji do przyjrzenia się relacjom oraz do nauki ich konstruktywnego budowania. Uczestnicy pracować będą również nad budowaniem zaufania do siebie oraz do innych im bliskich ludzi, a także nad konstruktywnym rozpoznawaniem własnych emocji i radzeniem sobie z nimi. Każdy z członków może również pracować nad indywidualnym celem terapii. Grupa skierowana jest osobom dorosłym. Prowadzącym spotkania będzie p. Marek Goworek  - wykładowca akademicki, specjalista psychologii uzależnień, psychoterapeuta behawioralno -poznawczy, kierownik oddziału dla osób dorosłych uzależnionych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szajek pod numerem telefonu: 663 504 894

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga !!! Zmiana adresu !!!

2022-11-03

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia  07.11. 2022 (poniedziałek ) wszystkie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym grupy wsparcia oraz dyżury Specjalistów zostają przeniesione z Centrum Profilaktyki ul. Poniatowskiego 20 do Centrum Pomocy i Wsparcia Rodziny Luboń  ul. Sobieskiego 65 (budynek dawnego przedszkola).

Godzina dyżurów oraz telefony kontaktowe do terapeutów pozostają bez zmian.

 

                                                                                     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ikonka symbolizująca artykuł

VII Konferencja RODZIC I NAUCZYCIEL PARTNEREM W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA

2022-10-13

VII  Konferencja RODZIC I NAUCZYCIEL PARTNEREM W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA

18 października  2022 r. godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców i nauczycieli

hol Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu ul. Kołłątaja 1

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych?

Szanowni Państwo,

Doceniając Państwa wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie lubońskiej oświaty, po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie, które stanowi formę podziękowania dla rodziców i nauczycieli za codzienną pracę na rzecz lubońskich placówek oświatowych. Co roku poruszamy na nim ważne problemy z zakresu wychowania oraz profilaktyki dzieci i młodzieży.

W tym roku tematem przewodnim będą sytuacje kryzysowe. Stres pojawia się w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak radzić sobie z sytuacją kryzysową? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych? Tego dowiemy się w trakcie spotkania z naszym gościem dr Moniką Baryłą -Matejczuk.

Prelegentka przybliży m.in. etapy kryzysu i jego znaczenie dla funkcjonowania dziecka, przekaże jakie są objawy traumy u dzieci i nastolatków. Zapozna słuchaczy ze sposobami pracy z typowymi sytuacjami problemowymi w których potencjalnie znajduje się dziecko czy nastolatek. Opowie jak dorośli powinni dbać o siebie, aby być wsparciem dla dzieci. Opowie o wadze budowania relacji pomiędzy rodzicem, nauczycielem i dzieckiem. Spotkanie odbędzie się wg. następującego programu:

18.00 – Słowem wstępu, czyli podziękowania dla nauczycieli i rodziców – burmistrz Małgorzata Machalska.

18.15 – 19.30 - Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i dorosłych? – dr Monika Baryła Matejczuk.

19.30 –  Poczęstunek.

Serdecznie Państwa zapraszam

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Udział w spotkaniu wymaga potwierdzenia udziału do dn. 17 października br. w sekretariatach poszczególnych placówek oświatowych.

Naszym gościem będzie:

Dr Monika Baryła-Matejczuk – jest psychologiem, pracuje w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest absolwentką kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (1 poziom), psychoedukatorem, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. W pracy koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, stara się zrozumieć i wesprzeć w realizacji zamierzeń i planów. Jest przekonana, że wsparcie psychologiczne pomaga osiągać cele stawiane w różnych obszarach, daje warunki, by człowiek mógł realizować swój potencjał i wieść satysfakcjonujące życie. Zawodowe zainteresowania to m.in. psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli wysokiej wrażliwości. Aktualnie przygotowuje polską adaptację Highly Sensitive Person Scale – Skali do badania wrażliwości. Realizuje i jest autorką koncepcji międzynarodowego projektu E-MOTION. Potential of highlysensitivity (https://highlysensitive.eu). Była członkiem zespołu Prof. dr hab. Zbigniewa Gasia, który współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy opracowywaniu standardów nowego wzorca programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświatowych.

Plakat informacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa socjoterapeutyczna dla Młodzieży

2022-10-13

Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym na cotygodniowe spotkania grupy socjoterapeutycznej. Zajęcia odbywają się w czwartki w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Sikorskiego 3 w godzinach 18:00-20:00.

Cele i zadania grupy to:

- nauka społecznych umiejętności,

- naśladowanie dobrych wzorców zachowań,

- odreagowanie stresów związanych z dylematami okresu dojrzewania,

- możliwość dzielenia się przeżywaniem,

- omówienie własnych uczuć i emocji,

- doświadczenie poczucia wspólnoty i podobieństwa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa dla Kobiet

2022-10-13

Zapraszamy na spotkania wstępnej grupy psychoedukacyjnej dla kobiet z doświadczeniem przemocy lub zmagających się z problemem współuzależnienia; pochodzących z rodzin, w których występował problem uzależnienia lub przemocy. Spotkania grupowe będą się odbywały w czwartki w godzinach 15:50 - 16:50 w Lubońskim Centrum Profilaktyki przy ulicy Poniatowskiego. 

Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy lub doświadczały jej w przeszłości.

Zapraszamy osoby, które chcą:

- zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach,

- dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich,

- uzyskać wsparcie,

- poznać inne kobiety z podobnymi doświadczeniami, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dla dzieci z Ukrainy

2022-08-12

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu od 12.03. odbywały się zajęcia dla Dzieci z Ukrainy, które przebywają w Luboniu. 

Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu:

  • w środy od 15:15 integracja i wspólna zabawa Dzieci z Polski i z Ukrainy;
  • w soboty w godzinach 12:00 - 15:00 zajęcia wyłącznie dla Dzieci z Ukrainy.

W ramach sobotnich zajęć zapewnialiśmy prowadzenie przez wykwalifikowanych opiekunów, możliwość konsultacji psychologicznej w języku ukraińskim, a także wsparcie tłumacza. Zajęcia w każdym tygodniu przybierały inną formę. 

Czytaj całość artykułu "Dla dzieci z Ukrainy "

Dla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z UkrainyDla dzieci z Ukrainy
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Urzędu Miasta Luboń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 w.11

Polityka prywatnościDeklaracja dostępności